NARUČI KATALOG

INVESTICIJA U MATERIJALNU IMOVINU POVEZANA S PROŠIRENJEM KAPACITETA POSTOJEĆE POSLOVNE JEDINICE

8. June 2018

INVESTICIJA U MATERIJALNU IMOVINU POVEZANA S PROŠIRENJEM KAPACITETA POSTOJEĆE POSLOVNE JEDINICE

Na dan 01.06.2017. godine tvrtka HERMI d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting započela je s provedbom projekta: “Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice„. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:

 • Poticanje mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Specifični cilj projekta:

 • Proširenje postojeće poslovne jedinice poduzeća Hermi d.o.o. visokotehnološkim strojem za brizganje ekscentrično prešanje limova

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta: Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • Trajanje: 12 mjeseci
 • Vrijednost projekta: 417.500,00 kuna
 • EU sufinanciranje: 300.000,00 kuna
 • Korisnik: HERMI d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Povećanje proizvodih kapaciteta

SAŽETAK:

Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“

 

Kontakt osoba:

Miran Rauter; +385 1 2014 926; miran.rauter@hermi.si

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke HERMI d.o.o.