Neprimjetni gromobrani

Neprimjetni gromobrani

  • Instalacija za zaštitu od groma štiti objekt od izravnog udara munje.
  • Instalacija mora biti ispravna (materijali, okoliš …).
  • Instalacija mora biti ispravno spojena na uzemljenje.

Pri neposrednom udaru munje u objekt, kao i pri bližnjim te čak udaljenim udarima munja, u električnim i drugim instalacijama se pojave prenaponi koji u pravilu uništavaju električne i elektronske aparate a mogu i instalacije. Sama gromobranska instalacija je pred tim pojavama bespomoćna, jedina prava zaštita je PRENAPONSKA ZAŠTITA.

Za više informacija o našim proizvodima i tehničkim specifikacijama naručite naš besplatni katalog ili kontaktirajte naše savjetnike.


Tehnička pomoć

Krajnji kupci

Projektanti i izvođačiŽelite više informacija?

Za više informacija ili ponude, molimo Vas da ispunite odgovarajući obrazac, koji je dostupan na linkove ispod. Hvala Vam.

Krajnji kupci Projektanti i izvođači