NARUČI KATALOG

Neprimjetni gromobrani

KON27 Rf spojnica

KON 27 Rf spojnica
  • ZA UZEMLJENJE ČELNIH KONSTRUKCIJA
  • BRZA I JEDNOSTAVNA MONTAŽA

Spojnica KON27 je namjenjena za uzemljenje čeličnih konstrukcija i sl. Koristi se za prespajanje okruglog ili plosnatog vodića u kombinaciji sa namjenskim spojnicama (KON01, KON05 C, KON04 A SIMPLE i sl.) ili za prespajanje lovećih palica na navedenu konstrukciju.

material konstrukcija kat. broj
Rf do 20 mm 200234


Želite više informacija?

Za više informacija ili ponude, molimo Vas da ispunite odgovarajući obrazac, koji je dostupan na linkove ispod. Hvala Vam.

Krajnji kupci Projektanti i izvođači