Prenaponska zaštita

Prenaponska zaštita

  • Prenaponska zaštita je zaštita električnih instalacija i vodova za prijenos podataka protiv udara.
  • Pri neposrednom udaru munje u objekt, kao i pri bližnjim te čak udaljenim udarima munja, u električnim i drugim instalacijama se pojave prenaponi koji u pravilu uništavaju električne i elektronske aparate a mogu i instalacije.
  • Postoje 3 razine prenaponske zaštite od munje.

Pri neposrednom udaru munje u objekt dosta brzo se pojavi požar a ukoliko imamo sreću potom se pojave samo mehanička oštećenja na objektu. Kako bi uspješno izbjegli takva oštećenja, na objekt se namjesti GROMOBRANSKA INSTALACIJA (zaštita).

Za više informacija o našim proizvodima i tehničkim specifikacijama naručite naš besplatni katalog ili kontaktirajte naše savjetnike.


Tehnička pomoć

Krajnji kupci

Projektanti i izvođačiŽelite više informacija?

Za više informacija ili ponude, molimo Vas da ispunite odgovarajući obrazac, koji je dostupan na linkove ispod. Hvala Vam.

Krajnji kupci Projektanti i izvođači