NARUČI KATALOG

Standardi

Pravilnom uporabom elemenata iz našega proizvodnog programa stručnjaci u potpunosti mogu zaštititi objekte od štetnog udara munje.

Naravno, pri tome se moraju držati pravila zapisanih u slijedećim:

HRN EN 50468:2011 Zahtjevi za podnosivost prenapona i udarnih struja munje za uređaje s telekomunikacijskim ulazima (EN 50468:2009)
HRI CLC/TR 50469:2009 Sustavi zaštite od munje – Simboli (CLC/TR 50469:2005)
HRN EN 50536:2013 Zaštita od munje – Sustavi detekcije grmljavinskih oluja (EN 50536:2011+AC:2011+A1:2012)
HRN EN 62305-1:2013/Ispr.1:2016 Zaštita od munje – 1. dio: Opća načela (EN 62305-1:2011/AC:2016)
HRN EN 62305-1:2013 Zaštita od munje – 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN 62305-1:2011)
HRN EN 62305-2:2013 Zaštita od munje – 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; EN 62305-2:2012)
HRN EN 62305-3:2013 Zaštita od munje – 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za život (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011)
HRN EN 62305-4:2013/Ispr.1:2016 Zaštita od munje – 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina (EN 62305-4:2011/AC:2016)
HRN EN 62305-4:2013 Zaštita od munje – 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina (IEC 62305-4:2010, MOD; EN 62305-4:2011)
HRN EN 62561-1:2013 Sastavnice sustava zaštite od munje (LPSC) – 1. dio: Zahtjevi za spojne elemente (IEC 62561-1:2012, MOD; EN 62561-1:2012)
HRN EN 62561-2:2013 Sastavnice sustava zaštite od munje (LPSC) – 2. dio: Zahtjevi za vodiče i uzemljivače (IEC 62561-2:2012, MOD; EN 62561-2:2012)
HRN EN 62561-3:2013 Sastavnice sustava zaštite od munje (LPSC) – 3. dio: Zahtjevi za odvojna iskrišta (IEC 62561-3:2012, MOD; EN 62561-3:2012)
HRN EN 62561-4:2013 Sastavnice sustava zaštite od munje (LPSC) – 4. dio: Zahtjevi za držače vodiča (IEC 62561-4:2010, MOD; EN 62561-4:2011)
HRN EN 62561-5:2013 Sastavnice sustava zaštite od munje (LPSC) – 5. dio: Zahtjevi za uzemne zdence i brtvenice vodiča uzemljivača (IEC 62561-5:2011, MOD; EN 62561-5:2011)
HRN EN 62561-6:2013 Sastavnice sustava zaštite od munje (LPSC) – 6. dio: Zahtjevi za brojače udara munja (IEC 62561-6:2011, MOD; EN 62561-6:2011)
HRN EN 62561-7:2013 Sastavnice sustava zaštite od munje (LPSC) – 7. dio: Zahtjevi za smjese za poboljšanje uzemljenja (IEC 62561-7:2011, MOD; EN 62561-7:2012)
HRN EN 62858:2015 Određivanje gustoće udara munja na temelju sustava za lociranje munja – Opća načela (IEC 62858:2015; EN 62858:2015)

Temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine 163/03) hrvatske norme priprema, izdaje i objavljuje Hrvatski zavod za norme, na prijedlog tehničkog odbora. Hrvatske norme mogu nastati na ova četiri načina:

  • prihvaćanjem stranih (međunarodnih/europskih/nacionalnih) norma uz prevođenje na hrvatski jezik
  • prihvaćanjem stranih norma u izvorniku s hrvatskim ovitkom
  • prihvaćanje stranih norma u izvorniku objavom obavijesti o prihvaćanju
  • izradbom izvorne hrvatske norme.

Norme nisu obavezujući dokumenti, iako se s njima u republici Hrvatskoj kao i EU propisuje tehnički nivo. Priprema i prijem normi se bazira na demokratskom postupku u kojem sudjeluju svi zainteresirani.

Norme se pripremaju konsenzusom i to znači, da nijedan od stručnjaka koji su sudjelovali u pripremi nije imao bitnih primjedbi. Iz toga proizlazi, da proizvodi i usluge ne smiju biti ispod nivoa zapisanog u normama, već se očekuje da budu iznad tog nivoa.

Podatci su dobiveni u Hrvatskom Zavodu za norme, koji iste objavljuje u oglasniku za normativne dokumente. Pri Hrvatskom Zavodu za norme djeluje Tehnički odbor HZN/ TO E 81, Zaštita od groma, gdje aktivno surađujemo.