Alati


Aplikacija Hermi Risk Manager omogućuje izračun rizika na temelju dimenzija objekta, lokacije, svojstava zgrade, namjene objekta i spojenih vodova. Promjenom parametara možemo pratiti izračun rizika i odlučiti o optimalnoj potrebnoj zaštiti od munje prema navedenim parametrima.

Risk Manager
Risk Manager

Program Hermi Shield izvrstan je alat za planiranje jer omogućuje izračun potrebne zaštite ili njezinu optimizaciju te pripremu popisa potrebnog materijala.  

Shield
Shield
Naziv web-stranice

Kontakt

Hermi, d.o.o.

Obrež Zelinski 51

10380 Sv. I. Zelina

Hrvatska