NABAVA SOFTWERA RADI JAČANJA TRŽIŠNE POZICIJE, POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I UČINKOVITIJEG POSLOVANJA TVRTKE HERMI D.O.O. PRIMJENOM IKT

Tvrtka HERMI d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting – a provela je projekt “Nabava softwera radi jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitijeg poslovanja tvrtke Hermi d.o.o. primjenom IKT”.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Svrha (cilj) poziva

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Specifični cilj projekta:

Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: „Nabava softwera radi jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitijeg poslovanja tvrtke Hermi d.o.o. primjenom IKT“
  • Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“ ; KK.03.2.1.19.0235
  • Trajanje: 01.03.2020.-01.03.2021.
  • Vrijednost projekta: 981.000,00 kuna
  • EU sufinanciranje: 549.360,00 kuna

Očekivani rezultati provedbe:

  • Nabavljen i implemantirani softver po mjeri radi jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitijeg poslovanje tvrtke Hermi d.o.o.
  • Povećani prihod od prodaje
  • Uvođenjem rješenja iz područja IKT-a unaprijeđeno 5 poslovnih procesa

Kontakt: info@hermi.hr , www.hermi.hr

Za više informacija www.strukturnifondovi.hr

Naziv web-stranice

Kontakt

Hermi, d.o.o.

Obrež Zelinski 51

10380 Sv. I. Zelina