Stručni seminar: Projektiranje i izvedba sustava zaštite od munje

Stručni seminar 18. 03. 2021 namijenjen je projektantima, izvoditeljima, nadzornim inženjerima i revizorima koji se svakodnevno susreću u praksi s problematikom primjene važećih normi i povezanih propisa pri projektiranju, izvođenju i održavanju sustava LPS na građevinama, posebice vanjskih sastavnica sustava s naglaskom na zaštitu ljudskih života te ugrožene opreme i instalacija.


Tehnički propis za zaštitu od djelovanja munje na građevinama (NN 87/2008. od 25.07.2008.) stupio je na snagu 30. 09. 2008. s obvezatnom primjenom od 1. 10. 2009.g. U Izmjenama i dopunama Tehničkog propisa (NN 33/2010. od 13.03.2010.) dana je Karta godišnjeg broja grmljavinskih dana u RH.

U ovom terminu će se mr. sc. Ernestu Mihaleku, dipl. ing. el. pridružiti g. Tomislav Cvrlja, Voditelj projekata HERMI d.o.o., koji će uz projekciju snimaka pokazati i objasniti na izvedenim konstrukcijama tipične pogreške u izvedbi i način kako se sustav može dovesti u red. Također će odgovarati na pitanja o novostima i inovacijama u konstrukciji sustava zaštite od munje.

Čitaj više: https://edz.hr/strucni-seminar-zastita-od-munje/

Naziv web-stranice

Kontakt

Hermi, d.o.o.

Obrež Zelinski 51

10380 Sv. I. Zelina